Styrelse och valberedning

Styrelse verksamhetsåret 2018

 • Andreas Lindholm, ordförande
 • Magnus Telander, ledamot
 • Mari Tranberg, ledamot
 • Sirkka Liisa Haapapuro, suppleant

Valberedning verksamhetsåret 2018

 • Madeleine Johansson
 • Sirkka Liisa Haapapuro

Styrelse verksamhetsåret 2017

 • Andreas Lindholm, ordförande (ersätter tidigare ordförande Merete Lind som flyttade från Årsta i januari 2018)
 • Magnus Telander, ledamot
 • Mari Tranberg, ledamot
 • Sara Ålbrant, ledamot (fyllnadsval vid extra föreningsstämma i januari 2018 efter att Merete Lind flyttat)
 • Sirkka Liisa Haapapuro, suppleant (fyllnadsval vid extra föreningsstämma i januari 2018 efter att Love Wige flyttat)

Valberedning verksamhetsåret 2017

 • Madeleine Johansson
 • Sirkka Liisa Haapapuro