Styrelse och valberedning

Styrelse verksamhetsåret 2020

 • Andreas Lindholm, ordförande
 • Magnus Telander, ledamot
 • Mari Tranberg, ledamot
 • Aina Joby, ledamot (avflyttad mars 2021)
 • Maja Karkkonen, suppleant (avflyttad feb 2021)
 • Per Sigurdsson, suppleant

Valberedning verksamhetsåret 2020

 • Shimeng Zhou (avflyttad feb 2021)
 • Jenny Larsson

____

Styrelse verksamhetsåret 2019

 • Andreas Lindholm, ordförande
 • Magnus Telander, ledamot
 • Mari Tranberg, ledamot
 • Sirkka Liisa Haapapuro, suppleant
 • Aina Joby, suppleant

Valberedning verksamhetsåret 2019

 • Maja Karkkonen
 • Shimeng Zhou