Styrelse och valberedning

Styrelse verksamhetsåret 2017

  • Andreas Lindholm, ordförande (ersätter tidigare ordförande Merete Lind som flyttade från Årsta i januari 2018)
  • Magnus Telander, ledamot
  • Mari Tranberg, ledamot
  • Sara Ålbrant, ledamot (fyllnadsval vid extra föreningsstämma i januari 2018 efter att Merete Lind flyttat)
  • Sirkka Liisa Haapapuro, suppleant (fyllnadsval vid extra föreningsstämma i januari 2018 efter att Love Wige flyttat)

Valberedning verksamhetsåret 2017

  • Madeleine Johansson
  • Sirkka Liisa Haapapuro