Stadgar

Föreningens stadgar med registreringsdatum 2013-07-12 har uppdaterats enligt aktuella förutsättningar och nya lagkrav. Nuvarande stadgar beslutades på en extra föreningsstämma i november 2017 samt på ordinarie föreningsstämma i maj 2018.

Aktuella stadgar som registrerades av Bolagsverket 2018-10-17 finns under Information A-Ö.