Stadgar

Nuvarande stadgar registrerades 2013-07-12. Föreningens stadgar är just nu föremål för uppdatering enligt aktuella förutsättningar och nya lagkrav.

Förslag till nya stadgar kommer distribueras till föreningens medlemmar och kommer sedan att beslutas på en extra föreningsstämma i november 2017 samt på ordinarie föreningsstämma i maj 2018.