Valberedning

Vid årsstämman utses en valberedning som under året ska ha kontakt med medlemmarna för att skapa förslag på kandidater till styrelsen.