Motioner till årsstämman

En motion är ett förslag från en medlem i föreningen som behandlas på årsstämman. För att underlätta hanteringen av motioner har vi tagit fram en mall ”Motioner till årsstämman”. Om du är intresserad av att lämna en motion kan du skicka ett mejl om att du vill ha mallen till kontakt(at)jarnlunden4.se så skickar styrelsen mallen via mejl till dig.