Lokaler

Föreningen har två lokaler i källarplanet som hyrs ut till lokalhyresgäster.