Hobbyrum

I källaren under port 11 finns ett hobbyrum som alla medlemmar får använda. Städa alltid undan efter dig så att någon annan kan gå in och använda rummet utan att behöva plocka undan eller städa.