Hemförsäkring

Varje lägenhet måste vara försäkrad av bostadsrättsinnehavaren med en vanlig hemförsäkring samt ett särskilt bostadsrättstillägg. Kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera vad din försäkring täcker.

Om en skada på fastigheten uppstår genom olyckshändelse i någon lägenhet, har föreningen en fastighetsförsäkring som täcker föreningens kostnader, men självrisken på ett basbelopp samt skador i den egna lägenheten är bostadsrättshavaren skyldig att betala, och därför att det viktigt att teckna även det särskilda bostadsrättstillägget.