Förvaltning

Vår förening är vad man skulle kunna kalla egenförvaltad, vilket innebär att det inte finns någon upphandlad fastighetsskötare. Styrelsen sköter byte av lampor, lysrör och diverse småsaker. För teknisk förvaltning av specifika områden har styrelsen tecknat avtal.

Felanmälan

Vid skador på eller i fastigheten av inte akut karaktär, till exempel fel på tvättmaskiner eller portar, gör du felanmälan på tavlan vid tvättstugan. Ange ditt namn för eventuella frågor eller förtydliganden. Du kan också skriva till kontakt(at)jarnlunden4.se eller använda kontaktformuläret på föreningens hemsida. Sätt upp en lapp på till exempel tvättmaskinen när du har felanmält, så att andra blir informerade.

Felanmälan vid akut fara för fastigheten

Vid till exempel översvämning eller andra akutärenden som innebär akut fara för väsentlig skada på fastigheten, ringer du någon i styrelsen. Om du inte får kontakt med styrelsen ringer du direkt till Svanströms El & VVS som vi har jouravtal med på telefon 020-15 05 05 eller mejlar till el.vvs(at)svanstromsel.se.

Vid brand eller rökutveckling, ring brandkåren på 112 och någon i styrelsen samt utrym hela fastigheten.

Fel i egen lägenhet

Vid problem i egen lägenhet, till exempel fel på vitvaror eller stopp i avlopp, kontaktar du lämplig fackman och låter dem åtgärda problemet om du inte själv kan hantera det.