Förråd

Till varje lägenhet hör två stycken förråd i källaren, ett litet och ett något större. Bostadsrättshavaren låser förråden med egna hänglås. I förråden får inga brandfarliga vätskor eller explosiva varor förvaras.

Föreningen har några extra förråd som kan hyras mot en extra kostnad i mån av tillgång. I dagsläget är alla extra förråd uthyrda. Kontakta styrelsen för att ställa dig på kö om du är intresserad av att hyra.