Extrastämma

Vissa beslut, till exempel stadgeändringar, behöver tas på två möten där alla föreningens medlemmar är inbjudna. Styrelsen kallar i så fall till en extrastämma och protokoll från extrastämman hålls sedan tillgängligt för alla medlemmar.