Brandsäkerhet

Föreningen är, som innehavare av byggnad, skyldig att vidta åtgärder för att förebygga och bekämpa brand.

Brandskydd
Det är därför absolut förbjudet att ställa tillhörigheter i trapphus och källargångar. Tänk på att om det börjar brinna och samtidigt blir strömlöst, ska man kunna ta sig ut ur byggnaden i ett totalmörker. Saker som står i vägen kan utgöra en direkt livsfara vid utrymning. Detta kan också hindra ambulanspersonal att ta sig fram om någon behöver hjälp.

Brandvarnare
I varje lägenhet finns en brandvarnare installerad. Den tillhör föreningen men det är den boendes ansvar att säkerställa att den fungerar, dvs kontrollera batteriet samt byta batteri vid behov. 

Testa om batteriet funkar minst 1 gång/år genom att trycka några sekunder på den stora vita knappen (den vita cirkeln mitt på brandvarnaren). Brandvarnaren ska då pipa, kommer inget pip efter över 10 sekunder, byt batteri.

Brandvarnaren är monterad med magnetfäste, vilket innebär att man kan plocka ner brandvarnaren genom att föra brandvarnaren åt sidan så att den lossnar från sitt fäste (dra ej rakt ner). När du har tagit ner brandvarnaren snurrar man loss brandvarnarens botten och där finns batteriet. Batteriet som finns i brandvarnaren nu ska hålla i 5 år och de är installerade jan-feb 2020.

Skulle brandvarnaren larma och du vill stänga av, tryck på den stora vita knappen (cirkeln mitt på brandvarnaren) för att den ska tystna.

Brandsläckare
Det rekommenderas att varje lägenhet har en egen brandsläckare. Införskaffa gärna egen brandsläckare hem till dig. 

I källaren finns 3 brandsläckare (källaringången, bastu/tvättstuga, förråden vid port 15).