Brandsäkerhet

Föreningen är, som innehavare av byggnad, skyldig att vidta åtgärder för att förebygga och bekämpa brand.

Det är därför absolut förbjudet att ställa tillhörigheter i trapphus och källargångar. Tänk på att om det börjar brinna och samtidigt blir strömlöst, ska man kunna ta sig ut ur byggnaden i ett totalmörker. Saker som står i vägen kan utgöra en direkt livsfara vid utrymning. Detta kan också hindra ambulanspersonal att ta sig fram om någon behöver hjälp.