Botrivsel

Tänk på att ditt golv som regel är grannens tak och att dina väggar också är någon annans väggar.

Visa alltid hänsyn genom att tänka på ljudnivån och då framför allt kl. 22:00 – 07:00. Undvik att köra diskmaskin eller tvättmaskin under dessa tider.

Om du planerar att ha fest brukar det upplevas som en trevlig gest om det meddelas i förväg, till exempel genom ett anslag i porten. Observera dock att detta inte ger dig rätt att störa, utan du måste fortfarande visa dina grannar hänsyn. Om någon ber dig sänka ljudvolymen, så gör det på en gång och utan diskussion.