Bostadsrätt

En bostadsrättsförening bygger på gemenskap och delaktighet. Föreningen består av medlemmarna som tillsammans äger och förvaltar fastigheten. Alla medlemmar har alltså ansvar för våra gemensamma utrymmen och skötsel av dessa.  Alla kan hjälpa till på sitt sätt, till exempel genom att hålla rent och fint i huset, vara med på städdagar, delta på årsstämman, vara med i någon arbetsgrupp eller ingå i valberedningen eller styrelsen.

Medlemskap och nyttjanderätt

Att äga en bostadsrätt innebär att man som medlem i föreningen äger rätten att bo i en viss lägenhet i fastigheten och att man betalar en månadsavgift i förskott till föreningen i förhållande till andelen av föreningens fastighet. Nyttjanderätten är inte tidsbegränsad och den kan överlåtas på annan person genom försäljning, gåva eller arv, förutsatt att den nya innehavaren av nyttjanderätten blir godkänd som medlem i föreningen. Med bostadsrätten följer ett ansvar för att sköta om lägenheten så att fastighetens värde består. Vid ombyggnad måste tillstånd inhämtas i förväg från föreningens styrelse. Medlemmen måste ge företrädare för föreningen tillgång till lägenheten för utförande av kontroll- eller underhållsåtgärd.

Styrelse och förvaltning

Styrelsen väljs av föreningsstämman en gång om året. Styrelsen hanterar och samordnar förvaltningen av föreningens fastighet under verksamhetsåret fram till nästa årsstämma. Styrelsen kan nås via e-post på: kontakt(at)jarnlunden4.se eller per telefon till någon av styrelsens medlemmar. Uppgifter om den aktuella styrelsen finns på anslag i portarna.