Bastu

I källaren (port 11) finns en gemensam bastu/dusch. Bokningslista finns utanför bastun. Glasflaskor får inte tas med in i bastun, så om du vill ta en bastuöl så ta med en burk, och kom ihåg att städa undan efter dig.