Årsstämma

I maj varje år har föreningen årsstämma och alla medlemmar är välkomna dit. Kallelse till årsstämman skickas ut i god tid i enlighet med vad som står i stadgarna. Årsstämman genomförs enligt särskild dagordning och protokoll från årsstämman hålls tillgängligt för alla medlemmar.