Författare: Camilla

2

Vår hemsida är klar!

Vi kan med glädje konstatera att första versionen av föreningens hemsida nu är klar. Syftet med hemsidan är att samla och nå ut med viktig information för medlemmar som bor i föreningen såväl som för nyinflyttade medlemmar. Vi vänder oss också till mäklare och lägenhetsköpare som kan behöva ta del av information om vår bostadsrättsförening. Hör gärna av dig med frågor, idéer och synpunkter till ansvarig för hemsidan (Mari Tranberg)… Läs mer

0

Extra föreningsstämma

Vid den extra föreningsstämman 11/1 genomfördes första röstningen av två gällande våra nya stadgar. Stadgeändringarna är i huvudsak en anpassning till gällande lagkrav men också några små justeringar. Röstning nummer två blir på årsstämman i maj. Vid extra föreningsstämman gjordes även fyllnadsval till styrelsen efter två medlemmar som har flyttat från föreningen. Vi välkomnar nu Sara Ålbrant som ledamot och Sirkka Liisa Haapapuro som suppleant.

0

Arbetsdag lördag 11/11

På lördag 11/11 kl. 10 sätter vi igång med att kratta löv och snygga till inne i portar och källargångar. Välkomna!