Extra föreningsstämma

Vid den extra föreningsstämman 11/1 genomfördes första röstningen av två gällande våra nya stadgar. Stadgeändringarna är i huvudsak en anpassning till gällande lagkrav men också några små justeringar. Röstning nummer två blir på årsstämman i maj. Vid extra föreningsstämman gjordes även fyllnadsval till styrelsen efter två medlemmar som har flyttat från föreningen. Vi välkomnar nu Sara Ålbrant som ledamot och Sirkka Liisa Haapapuro som suppleant.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *