Extra föreningsstämma

Vid den extra föreningsstämman 11/1 genomfördes första röstningen av två gällande våra nya stadgar. Stadgeändringarna är i huvudsak en anpassning till gällande lagkrav men också några små justeringar. Röstning nummer två blir på årsstämman i maj. Vid extra föreningsstämman gjordes även fyllnadsval till styrelsen efter två medlemmar som har flyttat från föreningen. Vi välkomnar nu Sara Ålbrant som ledamot och Sirkka Liisa Haapapuro som suppleant.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *