Brf Järnlunden 4

0

Årsstämma 2018

Alla medlemmar i Brf Järnlunden 4 är välkomna till årsstämman  i Årsta Folkets hus (lokal Vättern) tisdag 2018-05-29 kl. 19.00. Förutom vanliga årsmötespunkter kommer stämman ta beslut nummer två om de uppdaterade stadgarna som behandlades och beslutades på extrastämman i januari i år. Årsredovisningen för 2017 finns: på anslagstavlan nere vid tvättstugan (för dig som vill läsa medan du väntar på tvätten) som pdf här: Årsredovisning 2017 Järnlunden 4 snart i… Läs mer

2

Vår hemsida är klar!

Vi kan med glädje konstatera att första versionen av föreningens hemsida nu är klar. Syftet med hemsidan är att samla och nå ut med viktig information för medlemmar som bor i föreningen såväl som för nyinflyttade medlemmar. Vi vänder oss också till mäklare och lägenhetsköpare som kan behöva ta del av information om vår bostadsrättsförening. Hör gärna av dig med frågor, idéer och synpunkter till ansvarig för hemsidan (Mari Tranberg)… Läs mer

0

Extra föreningsstämma

Vid den extra föreningsstämman 11/1 genomfördes första röstningen av två gällande våra nya stadgar. Stadgeändringarna är i huvudsak en anpassning till gällande lagkrav men också några små justeringar. Röstning nummer två blir på årsstämman i maj. Vid extra föreningsstämman gjordes även fyllnadsval till styrelsen efter två medlemmar som har flyttat från föreningen. Vi välkomnar nu Sara Ålbrant som ledamot och Sirkka Liisa Haapapuro som suppleant.

0

Arbetsdag lördag 11/11

På lördag 11/11 kl. 10 sätter vi igång med att kratta löv och snygga till inne i portar och källargångar. Välkomna!

Markarbetet börjar bli klart

Markarbetet börjar bli klart och parkeringsplatserna kan börja användas igen av de medlemmar som hyr parkeringsplats av föreningen. Vi har utökat med en plats, så nu har vi 17 parkeringsplatser. Tack till alla medlemmar som har haft tålamod med att parkera på gatorna omkring medan markarbetet har pågått.